Styret for 2020

Etter historielagets årsmøte 18.2.20 er lagets styresammensetning som følger:

Liv Toreng, leder (p.t. sykmeldt)
Per Arne Gransæther, nestleder (fungerende leder)
Arve Urlin, sekretær
Bjørn Sandberg, kasserer
Per Tore Broen, styremedlem
Liv T. Wennevold, styremedlem

Bernt Blåka, varamedlem
Sigrid Gulbrandsen Dahl, varamedlem
Arnhild Meyer, varamedlem.

Andre verv:

Redaksjonskomite for medlemsbladet: Åsne Stolpe (red.), Elisabeth Haug, Per Erik Rastad, Kjell Rymoen

Leder gruppe for slektsgransking: Steinar Stolpe
Facebookredaktør: Per Tore Broen
Redaktør for nettsted: Steinar Stolpe