Styret for 2021

Etter historielagets årsmøte 2021er lagets styresammensetning som følger:

Leder         vakant
Per Arne Gransæther, nestleder (fungerende leder)
Arve Urlin, sekretær
Bjørn Sandberg, kasserer
Per Tore Broen, styremedlem
Liv T. Wennevold, styremedlem

Sigrid Gulbrandsen Dahl varamedlem
Bernt Blåka, varamedlem
Arnhild Meyer, varamedlem.

Andre verv:

Redaksjonskomite for medlemsbladet: Åsne Stolpe (red.), Arve Urlin, Per Erik Rastad, Kjell Rymoen

Leder gruppe for slektsgransking: Steinar Stolpe
Facebookredaktør: Per Tore Broen
Redaktør for nettsted: Steinar Stolpe