Styret for 2019

Etter historielagets årsmøte 13.2.19 er lagets styresammensetning som følger:

Leder: Liv Toreng
Nestleder: Per Arne Gransæther
Sekretær: Jan Pedersen
Kasserer: Bjørn Sandberg
Styremedlemmer: Siri Skara og Per Tore Broen
Vararep. til styret: Sigrid Gulbrandsen Dahl, Bernt Blåka, Arnhild Meyer

Andre verv:

Redaksjonskomite for medlemsbladet: Åsne Stolpe, Elisabeth Haug, Per Erik Rastad, Kjell Rymoen

Leder gruppe for slektsgransking: Steinar Stolpe
Facebookredaktør: Per Tore Broen
Redaktør for nettsted: Steinar Stolpe