Skolehistorie for Kongsvinger

"Fremad til lys og liv" -skolehistorien for Kongsvinger, Vinger og Brandval
av Johan Seglsten

Høsten 2015 lanserte historielagene i Kongsvinger Johan Seglstens store skolehistorie for Kongsvinger kommune fram til 1964. 

Boka er på nærmere 600 sider og er illustrert med flere hundre bilder, figurer og tabeller. Forfatteren har selv stått for bilderedaksjon og layout.  Boka representerer en imponerende forskningsinnsats som har pågått i fire år.

Boka er til salgs i begge bokhandlene i Kongssenteret + i Frøken Herdahl, turistinformasjonen i Glommengata og på Gyldenborg, i kommunens servicetorg, og ellers gjennom de enkelte historielagene. Prisen er beskjedne 400.- kroner. 

Dette må være årets gave til alle med interesse for lokalhistorie generelt og skolehistorie spesielt!

 

 

Kongsvinger-Vinger historielag
AamodtgårdenUtviklet i samarbeid med Inventive