• Hjem
  • Flere emner
  • Gruvehistorie

Gruvehistorie

Distriktet har en rik tradisjon for å utvinne jernmalm. Det var gruver både i Spetalen og Ramsøy, som leverte malm til Odals Værk. Det er skrevet en del om dette, og mer kan gjøres.
Kontaktperson: Arne Linner.

Glimt fra Glåmdals bergverkshistorie

Artikkelen ble trykt i Glåmdalens jul 1957.

Drømmen om malmen

Drømmen om å finne glinsende årer av edel malm er gammel her i vårt bergrike land. Den har fulgt oss opp gjennom århundrene, og med visse mellomrom slått ut som en veldig iver etter å fravriste fjellet dets rikdommer. Historikerne kan fortelle om mange slike perioder, da skjerpelysten drev folk ut fra deres daglige dont, og troen på hurtig rikdom og velstand blusset opp som et forjettende bål fra hverdagens ofte grå og motløse verden. Men ofte, svært ofte, har fjellet vært svikefullt. Rundt om i landet ligger tusenvis av store, vannfylte hull, omgitt av hauger med stein, og vitner taust om brustne illusjoner og bitre nederlag.

Les mer …

UtskriftE-post

Historien om jernet

Jern har vært et uunnværlig metall opp gjennom tidene. I vårt eget distrikt har vi også en rik historie om jernet. Det har ganske sikkert vært utvunnet jern på myrene her i forhistorisk tid. Senere er det funnet jernforekomster i Brandval og ved Galterud: Ramsøy og Spetalen. Vi hadde i mange år et jernverk ved Odals Værk, som blant annet laget ovner. Gruvene ble drevet i flere omganger, men virksomheten ble til slutt funnet ulønnsom.

Les mer …

UtskriftE-post

Spetalen og gruvene i gammel tid

Navnet Spetalen skal komme av det latinske spitali, som betyr sykehus eller herberge. Ved Spetalen mener man det har ligget et såkalt ”sålehus”, et herberge for pilegrimer på vei til Trondheim, derav navnet. Slike sålehus lå det for øvrig også i Eidskog, ved Rambøl på Vestmarka og ved Matrand.

Les mer …

UtskriftE-post

Kongsvinger-Vinger historielag
AamodtgårdenUtviklet i samarbeid med Inventive