Biografier

Levnedsbeskrivelser, dels basert på intervjuer.

Kongsvingergutten som tok en annen vei

Sverre Andreas Kaaten (1908 -1991) valgte å emigrere til Australia.

Kongsvinger har fostret mange ulike begavelser gjennom tidene. Nå presenterer vi en pioner innen skisporten. Han lærte opp folk i Australia til å hoppe i skibakker og gå langrenn. Selv hadde han allerede en karriere bak seg, før han i 1928 sa farvel til gamlelandet og emigrerte til Australia.

Historikk

Sverre Kaaten var født i 1908. Faren het Andreas Kaaten. Han eide store skogeiendommer i Solør, flere tusen mål. I tillegg drev han som tømmeroppkjøper for Borregaard. Familien bodde i Solhus, en stor villa ved Storgata i Kongsvinger. De hadde god økonomi. 

Sverre var en aktiv gutt. Han var spesielt glad i ski og musikk. Han begynte å hoppe på ski allerede som femåring, på hjemmelagde ski. Da han var tolv år, fikk han sine første skikkelige hoppski i julegave av onkel Einar Skui.

Hoppmiljøet i Kongsvinger på den tiden var meget godt. En markant skihopper i byen var Aage Træffen. Han var alltid svært hjelpsom og flink med de unge. Sønnen hans, Kåre, var en kompetent skihopper. Eiler Baanerud,  tannlege og ordfører i Kongsvinger og livslang venn av Sverres far, var også opptatt av skihopping. Det var et fruktbart miljø for gutten Sverre å vokse opp i.                     
I dette skimiljøet lærte Sverre mye bra som skulle hjelpe han gjennom livet senere, dette å ikke være redd, satse riktig og tro på egne krefter. Rundt 1920 ble det bygget hoppbakker overalt i distriktene i Norge, og det ble arrangert hopprenn fra midten av januar til seint i mars.  Sverre var aktiv og gjorde det godt både i hopp og langrenn, godt oppmuntret av foreldrene.

I 1926 deltok Sverre i Holmenkollrennet. Han var da 18 år. Han hoppet 39 meter i første omgang. Andre omgangen ble avlyst på grunn av snø og tåke. Rekorden i bakken på den tiden var 42 meter.

Les mer …

UtskriftE-post

Personer

Litt om mennesket Andreas Samuel Krebs

Oberstløytnant Andreas Samuel Krebs har et ettermæle som en av Norges beste offiserer under krigsårene 1807-14. I 1808 ble han belønnet med Dannebrogskorset, og i 1814 slo han svenskene ved Lier, Matrand og Skotterud i en ellers bedrøvelig norsk krigføring. Lite er imidlertid kjent om hans personlighet og familieliv.

Da Norske jegerkorps ble forlagt til Kongsvinger i 1801, kom også kaptein Andreas Samuel Krebs med sin familie. Han var da gift med kjøpmannsdatteren Else Gude fra Moss, og sammen hadde de døtrene Cathrine, født der 23. november 1798 og Christiane Sophie, født 2. juli 1800.

Les mer …

UtskriftE-post

Distriktslege Jacob Forseth

Mange eldre Kongsvingerboere vil huske dr. Jakob Forseth, byens avholdte lege gjennom to mannsaldre.

Jacob Forseth var født i 1868 i Stod (nå en del av Steinkjær) i Nord-Trøndelag. Han ble student i 1887, og han ble immatrikulert ved universitetet i Kristiania. Han var ferdig cand. med. i 1896, og flyttet til Kongsvinger i 1897, hvor han snart ble en populær lege. I 1909 ble han konstituert distriktslege i Solør-Odal og i 1919 distriktslege i Kongsvinger.

Les mer …

UtskriftE-post

Personer

Marte Plassen - 85 år

Indlandsposten den 10. januar 1919:

85 aar fylder Marte Plassen i Vinger i dag. Ved den alderdommens milepæl fortjener enhver som opnaar at passere den, at vi yngre hædrer dem, og derfor skal også gamle Marte i dag hædres med en liten omtale i avisen.

Les mer …

UtskriftE-post

Norges første kvinnelige jurist var fra Kongsvinger

Maren Cathrine Dahl, født i Kongsvinger i 1855, var den første kvinnen som tok juridisk embetseksamen i Norge.

Foreldrene til Maren Cathrine var Jacob Nicolai Dahl og Fredrikke Blom. Moren var født i Mandal, og faren var fra Stormoen, sønn av sognepresten i Nord-Odal. Jacob Nicolai Dahl var jurist, og bodde i Kongsvinger fra 1851 til 1873. Den første tiden her var han fullmektig hos Michael Strøm Lie (far til Thomasine Lie).

I 1882 ble Universitetet i Kristiania åpnet for kvinner, og fra 1884 kunne kvinner ta embetseksamen. Maren Cathrine hadde glitrende evner og tok eksamen artium i 1885 med laud. Hun må ha hatt god støtte hjemme både for å gjøre dette og for å kunne studere videre og ta høyere utdanning senere. Men hun ble 30 år før hun fikk tatt sin eksamen.

Les mer …

UtskriftE-post

Anna Qvam og hennes samtid

Når vi begynner å søke etter hvem Anna Qvam og hennes mann August Qvam var, stiger det fram et bilde av to særdeles aktive og samfunnsbevisste mennesker. De hadde ingen barn, så de hadde vel også den tiden som skulle til for å engasjere seg i styre og stell. 

Les mer …

UtskriftE-post

Personer

Historien om Kongsvingers byggmester - Günther Schüssler

De færreste har hørt om byggmester Johan Heinrich Günther Schüssler, og enda færre vet noe om ham. Bak dette navnet skjuler det seg en ruvende skikkelse. Få, om noen, har satt så tydelig preg på Kongsvingers utseende som denne mannen. Han bygde det som var av prestisjebygg i byen, og brorparten står den dag i dag. Utenfor vårt distrikt var han mest kjent for sine kirker og jernbanebygg. Han var blant annet ansvarlig for stasjonene på ”Tertittbanen.”

Les mer …

UtskriftE-post

Kommandant Werenskiold

KOMMANDANT WERENSKIOLD

Følgende brev er skrevet til Gunnar Tanga i 1954 av en av Erik Werenskiolds sønner, Werner. Han forteller om sin bestefar Frederik Daniel Werenskiold, som var kommandant på Kongsvinger festning.

Les mer …

UtskriftE-post

En grav

På sørsiden av Vinger kirke ligger det en grav som skiller seg ut fra de andre. Det er en forseggjort jernkonstruksjon avgrenset av et stakitt og med en søyle i midten. En inskripsjon på den forteller oss hvem som hviler her. Mannen hadde vært ” kiøbman, agent og ridder af Dannebrog” og han skrev seg for Iakob Nielsen. Gravstedet og inskripsjonene indikerer at det må være en rik og mektig person som hviler her. På baksiden opplyses det at han var født 26. mars 1768 og levde til 15. desember 1822. Hvem var så dette, og hvilken tilknytning hadde han til distriktet vårt?

Les mer …

UtskriftE-post

Ole Johansen Tommelstad

Den som har æren for at Kongsvinger fikk kjøpestadsrettigheter i 1854, var Ole Johansen Tommelstad. Han ble født 29. september 1787 i Vang på Hedemarken. Til Kongsvinger kom han i 1834 som nyutnevnt postmester. På denne tida var det bare tre landhandlere på Kongsvinger, og Tommelstad mente stedet hadde betingelser som kjøpestad.

Les mer …

UtskriftE-post

Kongsvinger-Vinger historielag
AamodtgårdenUtviklet i samarbeid med Inventive