Skole - Kongsvinger-Vinger historielag

En klassetur til Kongsvinger i 1938

Mitt første møte med Kongsvinger by fant sted i 1938. Bakgrunnen var denne. Dette året befant jeg meg i fjerde klasse på Folkvang skole i Elverum Leir.

Glimt fra skolekorpstiden

Det var i 1920 at Selskabet for Kongsvinger Bys Vel gjorde opptakten til å danne et guttemusikkorps i Kongsvinger. Byens ærverdige fedre, samlet i det like ærverdige Byens Vel, fant ut at det var en nasjonal skam og en fornedrelse for byen at man hver 17. mai måtte hente svenske janitsjarer fra Eda til opptogene gjennom byens gater. På den norskeste av alle dager måtte blåserne være norske, mente de gamle. ”En del horner blev indkjøpt” heter det i gamle annaler. Etter et mislykket forsøk på å rekruttere medlemmer fra folkeskolen, ble det tilfeldigvis Kongsvinger I. speidertropp som ble utstyrt med messinginstrumenter og dannet et guttemusikkorps. På et bilde fra 1923 kan en se speidertroppen med sine instrumenter.

Kongsvinger-Vinger historielag
AamodtgårdenUtviklet i samarbeid med Inventive