Husmannsplasser på Nyhus, g.nr. 45 i Vinger

Per Arne Gransæther. Det er to kjente husmannsplasser under Nyhus, Hausen og Tørrbakk. Før 1800 kjenner vi bare en husmann på Nyhus og det er...

Da klokka klang

Åsne Stolpe Historien om skolereformene og om Skinnarbøl gamle skole 150ÅRS-JUBILEUM Skinnarbøl skole fyller 150 år. Ordfører Øystein Østgaard åpnet den nye utstillingen. Foto: Åsne StolpeDen gamle...

Skolemuseet på Skinnarbøl

Åsne Stolpe DEN GAMLE SKOLEN Huset brukes som skolemuseum og driftes av de fire historielagene i kommunen. Huset holdes åpent for allmennheten og for skolene, barnehagene...

Kongsvinger sentralskoles historie

Per Erik Rastad Før 1925 hadde folkeskolen lokaler ved siden av den daværende Middelskole i den gamle folkeskolebygningen, men den var for liten, slik at...

Skulen frå 1860

Gunnar Tanga FRÅ EIN LITEN KRINS DER SKOGEN OG BYGDA MØTTEST. Aldri er det gjort eit slikt tak for norsk folkeskule som det vart gjort etter...

En klassetur til Kongsvinger i 1938

Ronald Grambo En solrik sommerdag omkring midten av juni dette året foretok vår klasse en spennende bussreise til Kongsvinger med det primære sikte å besøke...

Kulturminneverdier i lokalsamfunnet

Leidulf Mydland og Åsne Stolpe Følgende artikkel ble trykt i bladet Kulturarven i nr 56 juni 2011: I Kulturarven nr 39-2007 reises spørsmålet: Hvilken betydning og...

Forretningsliv i Storgata i 1937

Jeg vokste opp i daværende Storgata 26, Holtegården. Hovedgården mot gata og det huset vi bodde i, bakgården, står der i dag, men de...

Svante Julius Jønsson

Bjørn Sandberg Svante Julius Jønsson var en markant personlighet i Kongsvinger i mange år. Han var svensk, født i Lund i 1887, og kom til...

Louise Koht Grødtvedts husstellskole i Kohtgården

Tante Louise, søster av Stefan, ble født 6. jan.1888 i Bispegaden 18 i Oslo. Hennes foreldre var Julie Arnesen, (hvis far var los i...

Herdahl-butikken

Elias Pedersen Herdahl kom fra Løten. Sammen med byggmester G. Schüssler bygget han Vinger Mølle og Sagbruk i 1882 . ”Herdahlssalen” har navn etter...

Jonas Lies skrivepult

100 ÅRS FRAVÆR FRA KONGSVINGER Jonas Lie ble autorisert sakfører i august 1859 og flyttet til Kongsvinger, hvor det på denne tiden var hele fem...

Brannvesenet i Kongsvinger før og nå

I 1703 ca. 40 meter sør-øst for kirken ble det ført opp en ”Corps de Garde” (vaktstue) for at festningen skulle føre kontroll med...

Skomaker Myhrvold

Av Fredrik Kristiansen fikk historielaget på 80-tallet i gave et bilde av et ektepar som sitter utenfor huset sitt i nordenden av bybrua. På...

Gamle grensesteiner

Historielaget har hatt en vandring for å høre historien om de gamle grensesteinene mellom Kongsvinger og Vinger. Man konsentrerte seg i denne omgang om Øvrebyen,...

Pissoarer, urineringssteder og toaletter i gamle Kongsvinger

Det har til alle tider vært behov for steder hvor man kunne urinere i tettbebyggelsen. Her i Kongsvinger var det tre kjente steder hvor...

Den gamle festningshagen

Der hvor parkeringsplassen til Gyldenborg ligger nå, lå det en stor og vakker hage. Her får vi en beretning om hagen, beskrevet av Aagot...

Kongsvinger leirvarefabrikk

På folkemunne ble denne fabrikken i alle år kun kalt ”pottefabrikken” og lå til å begynne med i Juellsgate i Midtbyen – omtrent der...

Vinger kirke, valgkirke for konge og fedreland

«Sverger I at hevde Norges Selvstændighet og vove Liv og Blod for det ælskede Fedreland»? Sogneprest Sigward Irgens Rynning i Vinger kirke så ut over...

Urmaker Johan H. Fulland

Fra Skien til Kongsvinger. Johan Ludvig Halvorsen Fulland ble født på Fulland gård ved Farsund den 23. juni 1875. Familien flyttet noen år senere...